The Genetics Society of Korea 생명과학 분야의 중추적인 학회로서 국내 생명과학 발전에 기여하고 있습니다.
제목 2021년 연구윤리 포럼 개최
작성자 한국유전학회 작성일 2021년 9월 6일 월요일 조회 286
첨부파일

          연구윤리 포럼 참여방법


             ○ 참여신청 : (무료)홈페이지(http://www.akas-live.kr)에서 사전등록 신청

             ○ 신청기간 : 2021년 9월 6() 9시 ~ 9월 14(행사 당일)

             ○ 포럼참여 온라인 생중계 시청(2021년 9월 14() 13~)

             ○ 문 의 처 : ()한국학술단체총연합회


              - E-mail : ahramkim11@gmail.com, 전화 : 02-3461-5660

맨위로 올라가기